FK Bratislavia

Z dôvodu následkov pandémie Covid-19, ktoré spôsobili zánik mnohých Bratislavských klubov a tým celkovo ohrozili halové športy sme sa rozhodli v roku 2021 vytvoriť nový klub a ponúknuť mládeži pravidelnú tréningovú činnosť a podporu v rozvoji.

Úspechy

Návrat hore