Futsalová (r)Evolúcia

V roku 2021 sme s podporou mesta Bratislava spustili projekt Futsalová (r)Evolúcia.

Ciele

Cieľ projektu Futsalová (r)Evolúcia je zvýšiť povedomie o športe, zdravom životnom štýle, environmentálnych problémoch a digitálnej spoločnosti. 

Vybraný šport, prostredníctvom ktorého budujeme povedomie o vyššie uvedených témach je futsal. 

Počas celej doby trvania  projektu vzdelávame našu cieľovú skupinu a motivujeme ich k pravidelnej športovej činnosti a upevňovaniu návykov k zdravému životnému štýlu.

Návrat hore